logo

Įgykite daugiau pasitikėjimo, sprendžiant atlyginimų klausimą

Atlyginimų duomenys gauti iš Manoalga.lt padės suderinti tiek kandidatų, tiek darbuotojų atlyginimų lūkesčius su jūsų galimybėmis.
Atlyginimų ataskaita tinka vienkartiniam pasirinktos pozicijos atlyginimo lygio nustatymui. Darbo užmokesčio įrankis tinka situacijoms, kai ieškote didesnio darbo pozicijų kiekio atlyginimų duomenų.

daugiau informacijos

Kodėl verta pasitikėti atlyginimų tyrimu Manoalga.lt?

Darbo užmokesčio duomenų

Klientų skaičius

Pozicijų skaičius

Priimkite sprendimus remdamiesi patikimais duomenimis

Kokią duomenų rinkimo metodiką naudoja Manoalga.lt?

Nuo to laiko, kai 2007 m. Slovakijoje buvo pradėtas internetinis darbo užmokesčio tyrimas, nuolat tobuliname duomenų rinkimo metodiką. Apie 70% realių naudotojų užpildytų anketų patenka į išvalytą nuo pasikartojančių duomenų ir ekstremumų duomenų bazę.

Nuo 2018 m. darbo užmokesčio dydį skaičiuojame regresinio modelio pagalba, kuris atsižvelgia į pozicijų, regionų, įmonių dydžių, išsilavinimo, darbo patirties ir amžiaus ryšius. Regresinis statistinis modelis taip pat leidžia apskaičiuoti darbo užmokesčio dydį net kai pageidaujamoje imtyje yra mažas respondentų skaičius (pakanka bent 20 galiojančių užpildytų anketų).

Daugiau apie duomenų rinkimo metodiką

Priemonė atlyginimų strategijos kūrimui

Profesionalams skirta darbo užmokesčio priemonė, kuri leidžia per trumpą laiką nustatyti darbuotojų atlyginimus. Ši informacija leidžia jums su pasitikėjimu priimti strateginius sprendimus.

Bandomoji versija daugiau informacijos

Kelių šalių atlyginimų ataskaitos

Sužinokite, kokie atlyginimai yra kitose šalyse

Darbo užmokesčio įrankis suteikia prieigą prie visų užimamų pareigų duomenų. Tai išskirtinė tuo, kad galima užsisakyti prieigą kelioms šalims.

Tai suteikia prieigą prie atlyginimų duomenų bet kurioje šalyje iš vienos sąskaitos. Jei turite daugiau šalių, gausite nuolaidą vieneriems metams naudotis „Atlyginimo įrankiu“.

Bandomoji versija

Atlyginimų priemonės funkcijos

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Metodika

Mes duomenis renkame nuo 2007 m. ir toliau tobuliname jų apdorojimo metodiką

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Duomenys iš žmonių

Užpildyti klausimynai yra griežtai tikrinami ir išvalomi

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Privalumų apžvalga

Įrankis taip pat apima darbuotojų finansinės ir nefinansinės naudos apžvalgą

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Intuityvi sąsaja

Paprastai ir savarankiškai galėsite paruošti atlyginimo sistemą

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Aiškus duomenų išdėstymas

Mūsų klientai pripažįsta, kad atlyginimų tyrimo rezultatai yra aiškūs ir lengvai suprantami.

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Duomenų prieinamumas

Internetinis sprendimas leidžia komandos nariams turėti neribotą prieigą prie duomenų

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Pastovus palyginimas

Automatinis darbuotojų atlyginimų palyginimas su atlyginimais rinkoje

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Nustatymų išsaugojimas

Galimybė išsaugoti pasirinktas darbo pozicijas ir grįžti prie jų vėliau

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Ataskaitų eksportas

Jei reikia, ataskaita gali būti sukurta arba atspausdinta PDF formatu

Atlyginimo nustatymo ataskaita

Atlyginimų ataskaita yra svarbus informacijos šaltinis žmogiškųjų išteklių specialistams ir specialistams, kuriems reikia pagrindo efektyviam atlyginimų nustatymui potencialiems darbuotojams, o taip pat ir esamiems darbuotojams. Atlyginimų ataskaitoje nurodomas neto ("į rankas") darbo užmokestis pasirinktoms pareigoms pagal regioną, išsilavinimą, darbo patirtį arba amžių. Ataskaitoje taip pat rodoma atskirų atlyginimo sudedamųjų dalių ir nefinansinių išmokų suma.

Kaina:

49 EUR*

Pateikti užsakymą Ataskaitos pavyzdys

* Vienos pasirinktos pozicijos atlyginimo analizės kaina nurodyta be PVM .

Manoalga.lt kainynas | ĮMONĖMS

Atlyginimo priemonė

Darbuotojų atlyginimų nustatymo pagrindas

Neribotas tyrimų skaičius 1 metams

 • Pareigų atlyginimas pagal regioną, išsilavinimą, darbo patirtį, įmonės dydį, amžių
 • Respondentų pasiskirstymas pagal darbo užmokesčio rėžius
 • Atlyginimo rėžiai
 • 16 stebimų nefinansinių išmokų apibendrinimas
 • Finansinių priedų analizė


 • Ataskaitų eksportavimas į PDF
 • Ataskaitų išsaugojimas paskyroje vėlesniam naudojimui
 • Reguliarus darbuotojų atlyginimo palyginimas su dabartiniais darbo užmokesčiais rinkoje
 • Pagalba el. paštu ir telefonu

749 EUR*

Bandomoji versija
Atlyginimo ataskaita

Pagrindas darbo pokalbiui, vertinimo pokalbiui arba darbuotojo atlyginimo pakartotiniam įvertinimui

1 darbo pozicija

 • Pareigų atlyginimas pagal regioną, išsilavinimą, darbo patirtį, įmonės dydį, amžių
 • Respondentų pasiskirstymas pagal atlyginimo rėžius
 • Atlyginimo rėžiai
 • Visų 16 stebimų nefinansinių išmokų apibendrinimas
 • Finansinių priedų analizė


 • Vienkartinė darbo užmokesčio ataskaita
 • El. laiškas su nuoroda į ataskaitą ir jos PDF versiją

49 EUR*

Pateikti užsakymą

Ataskaitos pavyzdys

* Kainos nurodytos be PVM 21%
Jei Jus domina individualus užsakymas, susisiekite [email protected].