logo
Vidutinis neto atlyginimas Lietuvoje yra
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
 
10% 633 EUR
90% 1,317 EUR
Palyginkite savo atlyginimą
Nurodyta reikšmė atspindi vidutinį darbo užmokestį šalyje. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo premijų, regiono ir daugelio kitų veiksnių. Atlyginimai perskaičiuoti pagal oficialų kursą 1 Eur = 3,4528 LTL.

Pareigų aprašymas

  • Bendradarbiavimas rengiant ir tvirtinant planą ir stebint jo vykdymą. * Vadovavimas plano ir priemonių, numatytų miško apsaugai, vykdymui. * Reprodukcinės miško atželdinimo medžiagos tinkamumo priežiūra. * Miške vykdomų darbų tikrinimas ir registravimas. * Miško ekonominės apskaitos ir apskaitos pagal specialiąsias taisykles tvarkymas. * Kenksmingų veiksnių būsenos ir susidarymo miške stebėsena. * Ataskaitų teikimas miškų sektoriaus institucijoms ir miškų išsaugojimo tarnybai. * Prevencinių miškų išsaugojimo priemonių siūlymas. * Sėklų šaltinių siūlymas siekiant juos patvirtinti ir pagrindinių miškų medžių rūšių genetinių išteklių išsaugojimo ir reprodukcijos priemonių užtikrinimas. * Aplinkai palankių technologijų siūlymas veiklai, susijusiai su miškų valdymu. * Miško valdytojo ir miškų sektoriaus institucijų informavimas apie miškų sektoriuje vykdomą veiklą, prieštaraujančią įstatymams. * Miško ruošos darbų projekto užtikrinimas ir kontroliavimas, raštiškų miško ruošos darbų leidimų išdavimas.

Pozicija Miško ūkio inžinierius - Vandens ūkis, Miškininkystė, Aplinka darbo rinkoje

Pareigų
pagal atlyginimą pozicija reitinge

Moterų užimančių šias pareigas dalis

Vidutinis respondentų amžius

598. vieta

Mokytojo padėjėjas - Švietimas, Mokslas ir Tyrimai

Salary group 1

289 - 550 EUR

223. vieta

Vyresnysis buhalteris - Ekonomika, Finansai, Apskaita

Salary group 2

651 - 1313 EUR

222. vieta

Miško ūkio inžinierius - Vandens ūkis, Miškininkystė, Aplinka

Salary group 2

633 - 1317 EUR

221. vieta

Priežiūros inžinierius - Automobilių pramonė

Salary group 2

596 - 1361 EUR

1. vieta

Pilotas - Transportas, Pervežimas, Logistika

Salary group 3

969 - 4986 EUR

Gaukite išsamią informaciją apie atlyginimus savo šalyje

Pasiruoškite pokalbiui dėl darbo
standard report

Plus

Atlyginimas darbuotojui

5,00 EUR su PVM

Užsakymas

Ataskaitos pavyzdys →

  • Atlyginimas pagal darbo stažą, regioną, išsilavinimą
  • Nefinansinės naudos apžvalga
  • Gaukite patarimų deryboms dėl atlyginimo
Nustatykite teisingą darbuotojo atlyginimą
professional report icon

Pro

Atlyginimų ataskaita

49,00 EUR be PVM

Užsakymas

Ataskaitos pavyzdys →

  • Atlyginimas pagal pareigas, regioną, išsilavinimą, darbo patirtį, įmonės dydį
  • Bendras darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys (kintamoji dalis, priedai)
  • Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal atlyginimo rėžius
  • Darbo užmokesčio rėžiai (deciliai, kvartiliai, mediana ir vidutinis atlyginimas)
  • Išsamus visų stebimų nefinansinių priedų pasiskirstymas
  • Finansinių priedų analizė