logo

Kaip veikia atlyginimo tyrimų portalas Manoalga.lt?

Atlyginimo tyrimų portalas pradėjo veikti 2014 m. Tyrimuose naudojamų duomenų gavimo, surinkimo, tvarkymo ir vertinimo metodiką sukūrė įmonė „Profesia, spol. s r.o.". Tokia pati duomenų rinkimo atlyginimo portaluose metodika taikoma ir Čekijoje (Platy.cz), Vengrijoje (Fizetesek.hu), 13 kitų šalių ir tarptautiniame portale Paylab.com.

Tikslinė portalo auditorija - žmonės, norintys palyginti savo atlyginimus, ir įmonės, siekiančios savo darbuotojams mokėti sąžiningus atlyginimus.

1. Renkami duomenys

Darbo rinkos dalyviai turi galimybę palyginti savo atlyginimą su kitų tame pačiame regione gyvenančių ir tokias pat pareigas einančių asmenų atlyginimais. Kiekvienas, klausimyne nurodęs, kad bent kurį laiką ėjo tam tikras pareigas, tampa respondentu ir gali nemokamai palyginti atlyginimą su vidurkiu. Vidurkis paremtas kitų respondentų pateiktais duomenimis (pagal pareigas ir regioną). Jeigu rinkos dalyvis nurodo, kad tam tikrų pareigų nėra ėjęs, jis nelaikomas respondentu.

Kiekvieno respondento įvesti duomenys galioja vienerius metus. Įvesta informacija nėra keičiama. Visi atlyginimo tyrimuose naudojami duomenys yra anoniminiai. Visos duomenų surinkimo ir tvarkymo procedūros visiškai atitinka BDAR direktyvą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Lietuvoje renkami duomenys apie bendrą atlyginimo dydį, ir respondentų prašoma pateikti informaciją apie atlyginimą, gaunamą už visą darbo krūvį. Todėl tyrime nepateikiama informacija apie atlyginimus, kuriuos gauna dirbantieji savarankiškai arba dirbantys ne visu krūviu.

2. Rezultatai

Prieš atliekant realius skaičiavimus, gauti duomenys yra „išvalomi". Visų pirma pašalinamos ypač didelės ir mažos vertės, pvz., kai nurodytas 100 EUR / mėn. arba 10 mln. EUR / mėn. atlyginimas. Antrasis etapas - išvalomi duomenų bazėje aptikti pasikartojantys klausimynai ir ypač didelės ir mažos vertės. Šios vertės nustatomos įvertinus konkrečias pareigas konkrečiame regione (sostinės regione, už sostinės regiono ribų). Didelių ir mažų verčių aptikimo (ir duomenų pašalinimo) metodas paremtas bendruoju teorinio atlyginimo (konkrečių pareigų konkrečiame regione) pasiskirstymo įvertinimu.

Kai klausimynuose pateikti atlyginimo duomenys išvalomi, jie naudojami regresiniam modeliui sudaryti.

3. Regresinis modelis

Ataskaitoje pateikiami bendrojo ir bazinio atlyginimo skaičiavimai, atlikti taikant kiekybinį regresinį metodą. Taikant šį modelį, atsižvelgiama į ryšį tarp pareigų, regiono, įmonės dydžio, išsilavinimo, patirties ir amžiaus. Šis metodas leidžia apskaičiuoti atlyginimą net ir tada, kai respondentų skaičius yra mažas.

Taikant regresinį modelį, apskaičiuojamos tam tikrų pareigų atlyginimo vertės, jeigu duomenų bazėje yra ne mažiau kaip 10 respondentų informacija. Numatyta naudoti per pastaruosius 12 mėn. gautą respondentų informaciją. Jei šių respondentų per mažai, įvertinami per pastaruosius 24 mėn. (kai kuriais atvejais - per 36 mėn.) gauti duomenys.

Taikant regresinį modelį, rezultatai skirstomi pagal įmonių dydį:

 • mažos (iki 50 darbuotojų);
 • vidutinės (51-249 darbuotojai);
 • didelės (250 ir daugiau darbuotojų).

Išsilavinimo lygių skirstymas:

 • įgytas žemesnis negu vidurinis išsilavinimas (įtraukiant darbuotojus, įgijusius pagrindinį ir profesinį išsilavinimą);
 • įgytas vidurinis išsilavinimas (įtraukiant darbuotojus, po vidurinės mokyklos įgijusius profesinį išsilavinimą);
 • įgytas aukštasis išsilavinimas (įtraukiant visus aukštojo išsilavinimo lygmenis).


Taikant regresinį modelį, išskiriami trys darbo patirties lygiai:


 • pradedantysis (iki 2 m. darbo patirties);
 • pažengęs (3-5 m. darbo patirties);
 • patyręs (daugiau kaip 6 m. darbo patirties).


4. Kokiais atvejais rezultatai negali būti rodomi?

Taikant regresinį modelį, kartais neįmanoma pateikti informacijos apie konkrečių pareigų atlyginimą. Taip nutinka tada, kai respondentų yra per mažai, todėl pagal regresinį modelį įvertinti atlyginimo duomenys laikomi nepatikimais.

Tokiais atvejais palyginę atlyginimą vartotojui pasiūlome dokumentą su patarimais ir rekomendacijomis, kaip derėtis dėl atlyginimo. Vartotojas turi galimybę užsisakyti atlyginimo palyginimą, kuris, atsiradus galimybei apskaičiuoti atlyginimą, bus atsiųstas automatiškai. Vartotojui tereikia pateikti el. pašto adresą, kuriuo atsiųsime nuorodą į atlyginimo palyginimą.

5. Ataskaitos individualiems asmenims

Pagrindinė portalo manoalga.lt pateikiama informacija - tam tikrų pareigų atlyginimo lygis šalyje. Užpildęs atlyginimo palyginimo klausimyną, vartotojas gauna nemokamą atlyginimo palyginimą, - galima rinktis numatomą arba realią padėtį atspindinčias ataskaitas. Rezultatai rodomi tiesiogiai svetainėje.

Kiekvienas lankytojas turi galimybę įsigyti išsamesnę, mokamą rezultatų versiją. Tai vadinamoji standartinė ataskaita, kurioje atlyginimas palyginamas išsamiau, remiantis mediana ir kvartiliais. Be to, šioje ataskaitoje atlyginimai vertinami ir pagal darbo patirtį bei išsilavinimą, joje nurodomi ir nefinansiniai pranašumai užimant konkrečias pareigas regione. Informacija apie nefinansinius pranašumus pateikiama remiantis ne mažiau kaip 10 respondentų duomenimis, surinktais per pastaruosius 12 mėnesių.

Mokamoje ataskaitoje taip pat pateikiama patarimų ir rekomendacijų, kaip derėtis dėl algos, pasirengti darbuotojo SWOT analizei ir pan. Visą standartinę ataskaitą sudaro daugiau kaip 20 puslapių. Ji tinka besirengiantiems darbo pokalbiui arba pokalbiui dėl atlyginimo su vadovu.

Vartotojai už mokamą ataskaitą gali atsiskaityti naudodamiesi „PayPal" sistema.

Įsigyta asmeninė atlyginimo analizė išsiunčiama užsakymą pateikiančio vartotojo nurodytu el. paštu.

6. Ataskaitos įmonėms

Įmonėms skirta paslauga - profesionali ataskaita. Ją galima įsigyti internetu, įvedus pagrindinius reikiamus duomenis. Profesionalioje ataskaitoje atsižvelgiama ne tik į pareigas ir regioną, bet ir į reikalavimus dėl darbo patirties ir įmonės dydį. Profesionalioje ataskaitoje pateikiama konkrečių pareigų atlyginimo apžvalga - kaip ir standartinėje ataskaitoje, tačiau čia taip pat atsižvelgiama ir į pasirinktus parametrus. Ataskaitoje nurodomas bazinis ir visas atlyginimas. Taip pat galima peržiūrėti procentiliais nurodytą atlyginimų pasiskirstymą:

1. decilis - 10 % darbuotojų uždirba mažiau negu nurodyta vertė
1. kvartilis - 25 % darbuotojų uždirba mažiau negu nurodyta vertė
mediana - pusė darbuotojų uždirba mažiau arba daugiau negu nurodyta vertė
3. kvartilis - 25 % darbuotojų uždirba daugiau negu nurodyta vertė
9. decilis - 10 % darbuotojų uždirba daugiau negu nurodyta vertė

Padėtis darbo rinkoje taip pat gali būti išdėstyta grafike, kuriame matomas respondentų pasiskirstymas pagal atlyginimą. Grafikas atspindi, kiek procentų darbuotojų patenka į kiekvieną iš dešimties grupių pagal atlyginimo dydį.

Profesionalioje ataskaitoje taip pat pateikiami bendrojo atlyginimo procentiliai pagal individualius rodiklius:


 • darbo patirtį,
 • išsilavinimą,
 • regionus,
 • įmonės dydį,
 • amžių


ir visus kitus įvestus kriterijus.

Visa minėta profesionalios ataskaitos informacija sudaroma taikant regresinį modelį. Naudodami respondentų duomenimis paremtą standartinę statistiką, galime apskaičiuoti, kokia dalis respondentų gauna nefinansinių pranašumų. Ši informacija rodoma, jeigu imtį sudaro ne mažiau kaip 10 respondentų.

Tokiu pat būdu galime įvertinti, kokia respondentų dalis gauna kitus su atlyginimu susijusius privalumus: kintamąją atlyginimo dalį, tryliktąjį atlyginimą, metines premijas. Taip pat apskaičiuojame, kokia yra šių atlyginimo dalių mediana. Šios vertės rodomos, jeigu imtį sudaro ne mažiau kaip 5 respondentai, atitinkantys nurodytus pareigų, regiono, darbo patirties, išsilavinimo ir įmonės dydžio kriterijus.

Profesionalią ataskaitą galima įsigyti internetu, apmokant per „Paypal" sistemą. Tokiu atveju ataskaita PDF formatu automatiškai išsiunčiama pateikiant užsakymą nurodytu el. paštu. Jeigu klientas pageidauja už ataskaitą atsiskaityti apmokėdamas sąskaitą, ataskaitos eksportavimo ir sąskaitos siuntimo procesas gali užtrukti iki dviejų darbo dienų.

7. Internetinė priemonė įmonėms

Įmonės gali įsigyti ir įvairius paslaugų paketus, vadinamus „Paylab". Paslaugų paketai pagal apmokėtų analizuojamų pareigų skaičių ir priemonės naudojimo laiką:


 • „PayLab" 1 mėn.
 • „PayLab" 5 mėn.
 • „PayLab" keli mėn.
 • „PayLab" keleri metai


Įsigijęs vieną iš šių paslaugų, klientas gauna prieigą prie internetinės priemonės, leidžiančios peržiūrėti atlyginimų duomenis pagal du skirtingus modulius:

a)      Atlyginimo palyginimas
b)      Atlyginimo nustatymas

Abiejų modulių rezultatai pateikiami tokiu pat būdu kaip ir profesionalioje ataskaitoje. Tačiau sistema ne tik palygina atlyginimus, bet ir pateikia rekomendacijas dėl individualių darbuotojų atlyginimų pokyčių.

Rezultatus galima įrašyti (jeigu planuojama juos analizuoti vėliau) arba eksportuoti į PDF arba XLS failus.

Norėdami įsigyti prieigą prie internetinės priemonės, kreipkitės el. paštu [email protected].

8. Individualiai pritaikytos analizės įmonėms

Atlyginimų tyrimų portalas manoalga.lt leidžia eksportuoti duomenis pagal skirtingus kriterijus. Šią funkciją dažnai naudoja žiniasklaida. Surinkti duomenys ir lanksti sistema tinkama ir nestandartinėms analizėms, pritaikytoms konkrečių įmonių poreikiams. Norėdami gauti informacijos apie tokią analizę, kreipkitės el. paštu [email protected].

Manoalga.lt ir mūsų duomenų rinkimo metodika taip pat naudojama rinkos tyrimams, kurie gali būti skirti įvairioms temoms ir konkrečioms tikslinėms grupėms. Darbdaviai gauna galimybę įvertinti savo įmones kitomis akimis ir greitai gauti vertingos informacijos, reikalingos priimant strateginius sprendimus. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite „Paylab Data Research". 


Palyginkite atlyginimą Lietuvoje

Gaukite nemokamą suasmenintą atlyginimo palyginimą.

Palyginkite savo atlyginimą