logo
Basic comparison
basic report icon

Basic

Interactive report

free of charge

Compare your salary

Sample of the report →

 • Obmedzený plat na pozícii podľa
 • Celkový plat
 • Priemerný plat
Complex analysis
professional report icon

Professional

Interactive report

49.00 EUR excl. VAT

Order the analysis

Sample of the report →

 • Plat na pozícii podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy, odvetia
 • Celkový plat a jeho zložky (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých 16 sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov
 • Analýza finančných benefitov
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke
Nastavte platy vo Vašej firme
premium report icon

Premium

Analýza vypracovaná na mieru

upon agreement

Order the analysis

 

 • Vypracované na objednávku platovými analytikmi
 • Plat na pozícii podľa regiónu, vzdelania, praxe, veľkosti firmy, odvetia
 • Custom kritéria regióny a prax
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke
 • Porovnanie platu s priamou konkurenciou
 • E-mailová a telefonická podpora